Chovatelé matek

Zadávání prodejů matek

Otevřete si záložku "Prodeje matek", kliknete na zelené tlačítko "Prodej matek".

 

Otevře se okno "Nový prodej matek", zadáme číslo dokladu, datum prodeje, registrační číslo kupujícího chovatele a zeleným tlačítkem "Najít" mi systém vyhledá jméno, adresu a počet včelstev kupujícího. Pokud nebude kupující dohledán, pak není uložen v systému CIS a je třeba aby jste kontaktovali Technickou podporu, kde vám kupujícího zapíšeme do CIS. Dále zadáte způsob prodeje. Typ prodeje můžete vybrat samostatný pro jednu matku nebo hromadný pro více matek. Zadáte cenu za matku, náklady spojené s přepravou. Pokud prodáváte matky s různými čísly pak můžete zadat čísla matek výčtem a další okna k zapsání čísel matek přidáte modrým tlačítkem "Přidat". S přidáním oken pro zápis čísel matek se Vám automaticky zvyšuje počet matek v okně Počet matek. Zapíšete jejich čísla a dáte "Uložit".

 

 Pokud prodáváte matky, které mají matriční čísla v řadě za sebou pak zvolíte "Zadat čísla matek" a volbu "Intervalem", zadáte počet matek a číslo první matky, dáte uložit a systém Vám už automaticky vygeneruje další čísla matek. Po uložení se zadaný prodej zapíše na seznam prodejů matek. Na něm si můžete ověřit správnost zápisu v řádku. 

 

Pokud chcete zkontrolovat další podrobnosti zápisu pak klikněte na konci řádku na Tlačítko "Upravit", v novém okně "Upravit informace o prodeji matek" si zkontrolujete zapsané údaje a zavřete ho křížkem nebo údaje upravíte a dáte "Uložit".

Můžete si také vytvořit pokladní doklad ve formátu pdf. který se vám stáhne do vašeho zařízení. Nebo můžete zápis odstranit červeným tlačítkem.

Video: Vložení prodeje matek 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.