Členské příspěvky

Členský příspěvek se skládá z několika částí. První části Členské příspěvky pro sekretariát a druhé části Členské příspěvky pro ZO. Oba tyto příspěvky jsou důležité, protože každá úroveň zajišťuje jiný servis pro včelaře.

Sekretariát zajišťuje:

 • jednání na MZe ve prospěch včelaře
 • jednání na SZIF ohledně dotací
 • vytvoření a distribuci časopisu
 • dotovaná léčiva z Výzkumného ústavu
 • administrativní a právní podporu podporu včelařům
 • organizaci včelařských soutěží
 • finanční a administrativní podporu včelařských setkání a výstav
 • pojištění a náhrady včelstev
 • podporu vzdělávacích akcí
 • podpora včelařských kroužků
 • rozšiřování a údržbu CIS
 • atd.

ZO zajišťuje:

 • komunikaci se včelařem
 • distribuci léčiv
 • ošetření včelstev
 • zajištění vyšetření vzorků měli
 • distribuci dotací
 • včelařská setkání
 • atd.

Postup uzavření členských příspěvků:

        1. Nastavíte si výši členských příspěvků pro vaši ZO.

V záložce Dotace a příspěvky zvolíme Příspěvky, v tabulce s názvem Nastavení příspěvků ve vaší ZO (vybírá se od členů) můžeme zadat výši příspěvků, které vybírá naše ZO u kategorií Řádný člen, Nečlen, Registrovaný člen výši příspěvků na včelaře, včelstvo a léčení. Po doplnění všech potřebných položek stiskneme modré tlačítko Uložit. Doporučujeme vybírat minimálně příspěvky na léčiva i od nečlenů a registrovaných včelařů, o jejichž včelstva se ZO stará a kterým ZO zajišťuje dodávky léčiv.

 

Výši členských příspěvků odváděných svazu na aktuální rok nalezneme v sekci Aktuální centrální nastavení, pod Nastavením příspěvků ve vaší ZO sjedete dolů a tam se nachází Aktuální centrální nastavení. Zde je aktuální výše členského příspěvku a poplatku za včelstvo placeného sekretariátu ČSV, jeho výši nelze měnit.

       2. Provedete kontrolu údajů u jednotlivých členů.

Druhý krok, který jste již možná provedli v rámci zadávání dotace 1.D, je revize počtu včelstev, které má včelař zadané na stanovišti v kolonce "Celkový počet včelstev". Revizi můžeme provést v sekci "Členové" u každého řádného včelaře. Otevřeme si kliknutím na jméno včelaře "Kartu včelaře" v záložce "Včelstva" na modrém tlačítku "Detail" se nám otevře "Karta stanoviště" a upravíme "Celkový počet včelstev". Nebo v seznamu na řádku se jménem včelaře klikneme na předposlední ikonu včely vpravo a otevře se nám přímo stanoviště, které otevřeme kliknutím na tlačítko detail. Můžeme také použít "Hromadnou editaci počtů včelstev na stanovištích". V záložce "Stanoviště" vybereme možnost "Seznam všech stanovišť", otevře se nám seznam, v levém rohu nahoře zatrhneme čtvereček, kterým označíme výběr všech včelařů na seznamu a použijeme volbu "Hromadná editace". Pod seznamem můžeme také zvolit počet zobrazených včelařů na seznamu na jednu stránku, nebo postupně vybírat po jednotlivých stranách seznamu(1,2,3).
Jakékoliv úpravy a doplnění potvrďte kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''.

 

       3. Informujete včelaře o výši příspěvků.

Pro usnadnění výběru členských příspěvků doporučujeme zaslat hromadný e-mail včelařům s předpisy pro platbu členských příspěvků a doporučujeme vybírat členské příspěvky pomocí bankovních převodů, viz návod Platba příspěvků z účtu

Zvolíte zelené tlačítko "Informovat včelaře o výši příspěvků", zde si také můžete vybrat jestli budete chtít informovat včelaře e-mailem, nebo ne. Otevře se vám nové okno "Informovat včelaře o výši příspěvků", kde vyberete "Preferovaný způsob úhrady příspěvků" - Převodem, nebo Hotově. Pod tímto řádkem máte čtvereček checkbox "Po uložení přejít na vytvoření nového hromadného e-mailu" zde buďto zvolíte zatržením, že chcete vytvořit e-mail, nebo necháte checkbox prázdný a e-mail zasílat nebudete. Potvrdíte modrým tlačítkem "Uložit". 

 Systém informuje včelaře na portále, každému včelaři se zobrazí výše jeho příspěvků na Portále včelaře v sekci Příspěvky. Členské příspěvky lze také vybírat v hotovosti viz návod Platba příspěvků hotově. Po informování včelařů na zeleném tlačítku "Informovat včelaře o výši příspěvků" se vám teprve zpřístupní volba na červeném tlačítku "Uzavřít členské příspěvky a generovat položku platby pro sekretariát". 

          4. Výběr členských příspěvků a jejich kontrola.

Vyberete členské příspěvky od včelařů a provedete kontrolu členských příspěvků u jednotlivých členů. Vytvoříte si seznam pro tisk v PDF. Na výběr máte dvě žlutá tlačítka "Přehled členských příspěvků" a "Přehled členských příspěvků po důvěrnicích". Dvě modrá tlačítka "Přehled peněžních částek" a "Přehled peněžních částek - po důvěrnících" zde se stáhne pdf soubor ,,Přehled xxxx - TENTO SEZNAM SE NEODESÍLÁ NA SEKRETARIÁT'' v kolonce podpis nemusí být podpis, tento soubor slouží pouze pro vaše účely. Můžete si vložit poznámku zaplaceno na bankovní účet dne xx.xx.xxxx, nebo zaplaceno v hotovosti. Tyto seznamy vám slouží ke kontrole.

        5. Vygenerujete platbu a zašlete členské příspěvky za ZO na sekretariát.

Vygenerujte platbu červeným tlačítkem  "Uzavřít členské příspěvky a generovat položku platby pro sekretariát". Nezapomeňte kliknout na zelené tlačítko Potvrdit platbu a hlavně částku zaslat podle vygenerované platby, k tomu můžete použít QR kód.
Nezapomeňte, že prvně musíte použít zelené tlačítko "Informovat včelaře o výši členských příspěvků" ať už jim rozešlete e-mail, nebo ne a teprve potom se vám zpřístupní červené tlačítko "Uzavřít členské příspěvky a generovat položku platby pro sekretariát".

 

Video: Členské příspěvky

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.