Hromadné e-maily včelařům

Pro vytvoření hromadného e-mailu si otevřeme záložku Členové, otevře se nám na Seznamu členů. Do globálního vyhledávání si můžeme zadat potřebná kriteria a vyhledat včelaře, kteří jim odpovídají. Z nich ještě můžeme vybírat zatržením ve čtverečku vlevo uplně na začátku tabulky a to buď výběrem všech a nebo jednotlivě zatržením pouze těch včelařů, které chceme vybrat. Pokud chcete vybrat všechny včelaře tak jde vybrat včelaře jen na jedné stránce, může se Vám stát, že jich je víc než máte povoleno na jednu stránku, proto je třeba změnit počet zobrazených včelařů. To se dělá vlevo dole na stránce seznamu vybraných včelařů, kde klikneme na šipečku a vybereme počet zobrazených na stránce větší něz máme počet včelařů na seznamu.

 

 

Poté můžeme nahoře ve čtverečku zatrhnout všechny a systém nám zatrhne a zamodří všechny včelaře, nebo můžeme postupně zatrhnout jen určité včelaře.
Po ukončení výběru zvolíme modré tlačítko Poslat e-mail. 

 

 

Otevře se nám okno Nový hromadný e-mail, kde můžeme zvolit typ zprávy. V případě, že zvolíme Výzva k úhradě členských příspěvků, načte se automaticky i šablona s textem výzvy k úhradě.
Pokud zvolíme Běžná zpráva vyplníme všechna potřebná pole a můžeme si zaslat Testovací e-mail zeleným tlačítkem Odeslat testovací e-mail na zadanou adresu a zkontrolovat zda je vše v pořádku a poté ho odeslat všem zvoleným včelařům pomocí zeleného tlačítka Odeslat zvoleným včelařům.

Pro vytvoření hromadnéhu e-mailu si také můžeme otevřít nabídku Ostratní a vybereme Hromadné e-maily. Otevřou se na straně Seznam hromadných e-mailů, kde je seznam již odeslaných e-mailů. Zde zvolíme záložku Nový hromadný e-mail, který si vyplníme  a opět můžeme odeslat na testovací adresu a pak máme dvě volby na zeleném tlačítku, Rozeslat všem včelařům, nebo Rozeslat řádným členům. Zde již neprovádíme jmenovitý výběr ze včelařů, pro výběr je potřebné použít první, výše popsaný postup.

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.