Výhody členství v ČSV

Český svaz včelařů sdružuje: 

 • 55 tisíc členů
 • 650 tisíc včelstev
 • 1100 základních organizací

ČSV má 150letou tradici a patří mezi nejdéle fungující spolky v České republice, je v něm organizováno 95% chovatelů včelv ČR. Díky tomu jsme zemí s největší organizovaností včelařů nejen v Evropě. Pomáhá s prevencí, a léčením včel. Podporuje vzdělávací aktivity, pořádá přednášky, kurzy a besedy.

Vede včelařské kroužky mládeže. Členům je k dispozici právní a odborná poradna a včelařská knihovna. ČSV je členem mezinárodních organizací Apimondia a Apislavia.

Členství přináší tyto výhody:

 • Časopis Včelařství - měsíčník obsajující 40 stran zajímavých informací z oboru, odborné překlady
 • informace o akcích, výstavách a přednáškách
 • bezplatné služby včelařské knihovny
 • bezplatné odborné poradenství a konzultace
 • právní pomoc včetně právního zastoupení
 • svépomocný fond pro ochranu včelařského majetku členů
 • úrazové pojištění pro případ úrazu při včelařské činnosti
 • odborný dohled důvěrníků a zdravotních referentů
 • možnost účasti na vzdělávacích a společenských akcích
 • kontakt se včelaři ve vašem okolí
 • pomoc a rady od zkušenějších včelařů v začátcích včelaření
 • pomoc při vyřizování dotací
 • přístup na portal.vcelarstvi.cz

  

Sekretariát zajišťuje:

 • jednání na MZe ve prospěch včelaře

 • jednání na SZIF ohledně dotací

 • vytvoření a distribuci časopisu

 • dotovaná léčiva z Výzkumného ústavu

 • administrativní a právní podporu podporu včelařům

 • organizaci včelařských soutěží

 • finanční a administrativní podporu včelařských setkání a výstav

 • pojištění a náhrady včelstev

 • podporu vzdělávacích akcí

 • podpora včelařských kroužků

 • rozšiřování a údržbu CIS

 • atd.

 

ZO zajišťuje:

 • komunikaci se včelařem

 • distribuci léčiv

 • ošetření včelstev

 • zajištění vyšetření vzorků měli

 • distribuci dotací

 • včelařská setkání

 • atd.

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.