Nový člen ČSV / nový včelař

Založení nového člena / nového včelaře.

Všechny zadané údaje slouží pro evidenci chovatele a čerpání dotací.
Registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště přiděluje ČMSCH.

Přihlásíme se do systému zvolíme záložku Členové, kde se nám otevře Seznam včelařů. Vybereme možnost Nový včelař, vyplníme registrační číslo chovatele. 

 

Pokud zadáme registrační číslo do systému chybně, nevyhledá nám požadovaného včelaře a nahlásí chybu. V případě, že se jedná o dříve ukončeného člena naší ZO, vyhledáme si ho v ukončených členech v globálním vyhledávání a můžeme si u něj opět obnovit členství v záložce Ostatní, kde zvolíme Ukončení členství a člena obnovíme. Pokud se jedná o ukončeného člena z jiné ZO požádejte o jeho obnovení technickou podporu.

 

Dále doplníme Typ včelaře. 

 Typ včelaře:

  • Řádný člen - je člen ČSV, který má řádně uhrazené členské příspěvky, je členem konkrétní Základní organizace ZO, žádá o dotaci 1D a má právo využívat všechny Výhody členství ČSV.
  • Registrovaný člen - je řádný člen, který má včelstva na území jiné ZO.
  • Zřizovatel kroužku - je zřizovatel včelařského kroužku VKM, neplatí členské příspěvky a žádá o dotaci 1D.
  • Nečlen - si žádá o dotaci 1D na sekretariátě, neplatí členské příspěvky sekretariátu, může platit příspěvek do ZO, která se o něho stará.
  • Registrovaný nečlen - je nečlen, který má včelstva na území jiné ZO, než která se o něho stará.

Pokud je nový včelař nečlen, může se zadávat mimo dotační období. V případě, že je právě dotační období, zadává nového včelaře nečlena technická podpora.

 

V případě, že používáte v ZO důvěrníka vyberte důvěrníka, který se o včelaře stará. 

Pokud včelař přichází z jiné ZO, vyplníme původní ZO, metodou postupného psaní.

ZO je předvyplněna.

Datum vzniku členství. Pokud zadáme datum vzdniku členství k aktuálnímu datu pak nám systém vygeneruje členské příspěvky za aktuální rok. Máme i možnost zadat datum vniku členství od 1.1. následujícího roku. V tom případě systém nevygeneruje členské příspěvky na aktuální rok a včelaře zahrne do uzávěrky příspěvků na příští rok. Pokud včelaře zapisujeme po 1.9. systém ho zahrne do uzávěrky příspěvků na příští rok. Pokud včelaře zapisujeme právě v dotačním období systém ho zahrne do uzávěrky členských příspěvků na příští rok. Začne být řádným členem od 1.1. následujícího roku, do té doby nemůže čerpat výhody členství jako např. časopis a má omezený přístup na Portál včelařství.

Příjmení, jméno, datum narození, adresa jsou povinné položky.

Zadáme adresu trvalého bydliště. V případě, že se doručovací adresa liší od adresy trvalého bydliště, zatrhněte možnost Doručovací adresa se liší od adresy bydliště. Otevře se formulář pro vyplnění údajů doručovací adresy.

E-mail, je důležitý pro komunikaci se členem, posíláme na něj například předpis členských příspěvků, výsledky vyšetření, pozvánky a další. E-mail také slouží k přihlášení do Portálu včelaře. Každý včelař by měl mít svůj unikátní e-mail.

Pokud máme vyplněna všechna povinná políčka s červenou hvězdičkou a další která potřebujeme vyplnit klikneme dole na modré tlačítko Uložit. Tím uložíme nového včelaře a systém nám podá hlášku o jeho úspěšném uložení. Pokud jsme na něco zapomněli, systém nás na to upozorní, doplníme potřebné údaje a znovu dáme Uložit.

V dalších krocích je potřeba doplnit včelstva, případně ověřit v IZR.

 

V případě, že se nám při zadávání nového včelaře objeví okno s hláškou Člen se zadanými údaji byl nalezen mezi ukončenými, pokud se jedná o tohoto člena, máme možnost si ho obnovit do naší ZO. Pokud se jedná o jiného včelaře, máme tedy špatné registrační číslo a musíme si zjistit správné číslo a u nesprávně nalezeného člena zvolíme neobnovovat.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.