Výplatní seznamy

Výplatní seznamy jsou k dispozici v záložce Dotace a příspěvky v sekci Dotace. Výplatní seznamy jsou pod žlutými tlačítky s nápisem Výplatní seznam.

K dispozici jsou dva druhy výplatních seznamů:

  • Výplatní seznam 1D
  • Výplatní seznam 1D po důvěrnících

Oba seznamy jsou k dispozici ve formátu PDF a obsahují tiskopisy, které buď doložíte podpisy nebo výpisem z účtu. 

Výplatní seznamy obsahují:

  • SEZNAM HOBBY VČELAŘŮ, JIMŽ BYLA VYPLACENA DOTACE 1.D. ZA ROK XXX
  • SEZNAM PROFI VČELAŘŮ, JIMŽ BYLA VYPLACENA DOTACE 1.D. ZA ROK XXX
  • Výčetka platidel - Kč
  • SUMÁRNÍ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 1.D ZA ROK 2023

Ve variantě po důvěrnících jsou všechny tiskopisy rozděleny po důvěrních a doplněna sumační tabulka s důvěrníky.

Podepsané originály s částkou skutečně vyplacené dotace na jedno včelstvo uschová ZO ČSV po dobu 10 let.

Naskenované seznamy nahraje do systému CIS v záložce Dotace a příspěvky v sekci Dotace.

Pokud ZO nemá možnost naskenovat a nahrát kopie Seznamu do systému CIS, tak kopii odešle poštou přímo na sekretariát ČSV.

Seznamy kombinované s členskými příspěvky naleznete v záložce Dotace a příspěvky s sekci Příspěvky pod modrými tlačítky: "Přehled peněžních částek" a "Přehled peněžních částek - po důvěrnících" více v sekci Členské příspěvky

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.