Správa uživatelů systému CIS

Registrace uživatele do systému CIS.

Jako první krok se přihlaste do systému CIS pomocí e-mailové adresy a hesla, po ůspěšném přihlášení se zobrazí nástěnka. Každá základní organizace (ZO) má přidělěn jeden uživatelský účet. Na každou ZO vám doporučujeme přidat maximálně dva až tři uživatele, kteří mohou mít nižší, nebo stejnou roli. Je to pro přehlednost změn, které mohou uživatelé provádět. Věškeré provedené změny k účtu evidujeme, není však vhodné, aby uživatelských účtů bylo mnoho.

Přidání nového přístupu do systému provedeme v sekci Uživatelé, kde se nám zobrazí seznam uživatelů a možnost Přidat uživatele.

 

 

 

Zde je zapotřebí vyplnit email, který bude sloužit jako přihlašovací jméno do systému CIS. Dále pak také jméno, příjmení a heslo, které musí obsahovat minimálně osm znaků. U hesla se prosím vyvarujte písmen s diakritikou, z a y. Vhodná jsou například hesla, která obsahují kombinace čísel a písmen. U nového přístupu můžete nastavit jednu ze dvou rolí. Správce ZO,nebo ZO jen pro čtení. Správce ZO je uživatel, který může v systému vše měnit. Role ZO jen pro čtení naopak neumožňuje úpravu dat, tento přístup je jen pro čtení, slouží jenom k exportu formulářů a prohlížení členské základny. Jakmile máte vše uloženo, klikněte na modré tlačítko uložit, které následně obnoví stránku. a informuje Vás o úspěšném či neůspěšném vytvoření uživatele.

Uživatelské jméno může být v systému pouze jedno, v případě, že by jste potřebovali přihlásit na více organizací jako je například ZO a současně OO, případně ZO a vedoucí včelařského kroužku, nebo jiné kombinace, kontaktujte prosím technickou podporu, která vám zajistí možnost přihlašovat se se stejnými údaji pro všechny uživatelské role.

Po vytvoření uživatele, můžete včelaře najít v sekci Uživatelé, kde se vám otevře seznam uživatelů, ve kterém můžete hledat. Zde najdete ID včelaře, zda je aktivním uživatelem, jméno a příjmení, kontaktní e-mail, organizaci, datum vytvoření a datum posledního přihlášení. Když si otevřete daného včelaře více dopodrobna, kliknutím na jeho jméno, nebo modré tlačítko Detail, otevřou se vám Základní informace o včelaři, Nastavení rolí, Změna hesla, tyto údaje lze editovat, a dále Historie přihlášení.

 

 

V případě, že jeden uživatel systému má více funkcí, je třeba, aby se obrátil na technickou podporu která mu udělá možnost přihlašování se do více rolí. Například Správce základní organizace pak může změnit roli na Správce okresní organizace.

Video: Správa uživatelů systému CIS

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.