Dotace 1D

ZO přijímá od včelařů požadavky na dotaci D1, zde je návod jak je zpracovat a odeslat v systému CIS.

V sekci Členové, záložce Seznam včelařů je nutné projít každého řádného člena ze seznamu na jeho Kartě včelaře a zkontrolovat jestli jeho údaje souhlasí. 

 

 

 

Dále v záložce Včelstva otevřeme Detail stanoviště kliknutím na modré číslo stanoviště, nebo modré tlačítko Detail a musíme v každém stanovišti doplnit počet včelstev, zde aktualizujeme Celkový počet včelstev a Počet pro dotaci 1D. Pokud se jedná o včelaře, který má včelstva na cizím území je nutné dodat potvrzení o umístění včelstev na cizím území. Pokud má včelař stanoviště mimo naši ZO objeví se vedle okna Počet pro dotaci 1D možnost zatržení s popisem Nedodal potvrzení o umístění včelstev. V případě, že včelař toto potvrzení nedodá, je nutné zatrhnout políčko Nedodal potvrzení o umístění včelstev. Poté opět modrým tlačítkem Uložit.

 

 

Pro zasílání dotace na bankovní účet zatrhněte možnost Posílat dotaci na účet. Uvedené číslo účtu nemusí být daného včelaře, může se jednat o číslo účtu rodinného příslušníka. Dotaci 1D doporučujeme vyplácet na účty, protože některé bankovní organizace jsou schopné dát neziskovým organizacím účet zdarma. Systém CIS je schopen vygenerovat ABO soubor, který je možné naimportovat do banky, kde následně vzniknou příkazy pro dotaci 1D a dotace se bezpečně odešle včelařům. Jde o vaši bezpečnost, protože nemusíte nikde přenášet takto vysokou finanční hotovost a zároveň nemusíte chystat bankovky pro výplatu dotace.

V případě, že včelař podal požadavek po termínu, je třeba zathnout možnost Požadavek podal po termínu a k tomu vyplnit termín nového podání. Pokud včelař spadá do programu na podporu Deminimis je třeba zatrhnout políčko Podal Čestné prohlášení o podporu Deminimis přez Portál farmáře SZIF. Pokud máme vše vyplněno opět modrým tlačítkem Uložit. 

 

 

Jakmile máme doplněno, pak si v Kartě včelaře můžeme vše nechat ověřit v ČMSCH pomocí zeleného tlačítka Ověřit v IZR. Zobrazí se nám nový řádek, kde si po kliknutí na tlačítko Detail můžete porovnat údaje v CIS s hodnotami v IZR. Na základě toho zjistíte zda včelař podal hlášení u ČMSCH, zjistíte jaký je stav a kdy bylo hlášení podáno. Ověření je dostupné pro každého člena pouze jednou za den.

 

 

Pokud máme hotovo, otevřeme si na kartě včelaře záložku Statistika a v aktuálním roce modré tlačítko Doplnit, kde doplníme produkci medu, produkci vosku, přísuny včelstev a chovy matek v souladu s doloženými „Podklady pro Statistický výkaz o včelařství v ČR v daném roce“. Ukončete modrým tlačítkem Uožit.

Neorganizovaní včelaři (nečlenové ČSV) podávají požadavek na sekretariát ČSV. Pokud má Nečlen ČSV včelstva na území naší ZO, tak ZO vidí jeho kartu, ale nemůže ji editovat. Může však u něj provést ověření údajů do 30.11. daného roku.

Uzávěrka dotace 1D

Pokud máme všechny aktualizace členů a včelstev hotové otevřeme si záložku Dotace a příspěvky a pak záložku Dotace. Použitím modrého tlačítka Porovnat s IZR se nám otevře seznam včelařů.

 

 

Na seznamu včelařů jsou zeleně označeni včelaři, kteří mají hlášení v pořádku, žlutě označeným se neshoduje počet včelstev a růžově označení včelaři hlášení nepodali. Včelařům, kteří nemají hlášení v pořádku nemusí být dotace 1D přiznána. Na řádku u každého včelaře máte zelené tlačítko Ověřit v IZR. U včelařů, kteří mají rozdíly v databázích důsledně doporučujeme ještě před provedením opravy v CIS konzultovat stav s dotyčným chovatelem. Vše ještě překontrolujeme pomocí oranžového tlačítka Ukázka uzávěrky a provedeme případné opravy. Pokud je vše v pořádku kliknete na zelené tlačítko Uzavřít žádost o dotaci1D.

Video: Zpracování žádosti dotace 1.D

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.