Ukončení a obnovení člena/včelaře

V období vyřizování dotace 1D nelze měnit Řádného člena na nečlena v kartě včelaře na základních informacích,  tato funkce je v tomto období zablokována. Pokud se Řádný člen rozhodne, že již nechce být členem ČSV ukončíme mu členství na Kartě včelaře v záložce Ostatní, tam zvolíme záložku Ukončení členství. Zvolíme důvod ukončení členství. Důležité je zadat Datum ukončení členství k 31.12. příslušného roku, ve kterém chce včelař skončit. Potvrdíme modrým tlačítkem uložit. Tímto ještě do konce roku za něj jeho ZO vyřídí žádost o dotaci 1D. Vzhledem k tomu, že ho ukončíme k poslednímu datu toho roku tak už se nám neobjeví v příspěvcích k úhradě na další kalendářní rok. 

Mimo období vyřizování dotace 1D pokud potřebujeme včelaře ukončit, provedeme jeho vyhledání v seznamu včelařů. Klikneme na jméno včelaře, otevře se nám Karta včelaře na základních informacích. V případě, že včelař má stále včely a již nechce být členem ČSV je potřeba v okně Typ včelaře nastavit status Nečlen a tím je členství v ČSV ukončeno. Je dobré si tohoto včelaře nechat jako nečlena, než ho úplně odstanit ze seznamu. Tuto změnu potvďte modrým tlačítkem uložit.

V případě že včelař již nemá včely, nebo došlo k úmrtí je potřeba přejít na záložku Ostatní a Ukončení členství, zde se nejpve musí zadat datum ukončení, pak můžete vybrat důvod ukončení členství. Na výběr jsou tyto možnosti Úmrtí, Vystoupení na vlastní žádost, Vystoupení na vlastní žádost se zachováním včelstev, Vyloučení, nebo Jiné. V případě, že zvolíte Jiné, uveďte důvod.
Při ukončení členství v případě Úmrtí je potřeba doplnit také datum úmrtí, které může být stejné s datem ukončení členství. Dále je zde možnost informovat o úmrtí v časopise.
Pokud si rodina přeje zveřejnit tuto skutečnost v časopise, zvolte tuto možnost, v opačném případě ji nechte prázdnou. V případě, že zvolíte možnost Vyloučení, nebudete mít možnost si včelaře sami obnovit. Obnovení může provést pouze technická podpora.
U variant je možnost Všechna včelstva zdědí řádný člen. Toto se používá v případě, že někdo z rodiny, nebo někdo blízký bude pokračovat se včelařením na zavedených včelstvech. Než však tuto možnost vyplníte je nutné mít nového včelaře založeného. Včelař, který včelstva zdědí nebude platit v průběhu roku žádné příspěvky za tato včelstva a nemusí hradit ani členský příspěvek.
Pokud máme vše řádně vyplněno můžeme kliknout na červené tlačítko Zrušit členství. Včelař pak následně bude ukončen a již se nebude zobrazovat v Seznamu včelařů mezi členy.
Jakmile si v globálním filtrování na Seznamu včelařů zvolíme člen má ukončené členství a dáme hledat, v okně Rychlé hledání si znova vyplníme jméno a příjmení včelaře, tak nám to ukončeného včelaře opět nalezne.

 

 

V případě, že potřebujeme obnovit již ukončeného člena naší ZO je potřeba použít v globálním filtru možnost Člen má ukončené členství a dát Hledat. Systém ukáže všechny ukončené včelaře mezi, kterými je možné dále filtrovat. Najdeme si ukončeného včelaře, kterého potřebujeme obnovit. Přepneme se na záložku ostatní a ukončení členství, zde máme všechna políčka neaktivní a je zde pouze možnost červené tlačítko Obnovit členství. Po kliknutí na toto políčko se člen již obnoví a bude se ukazovat mezi ostatními členy.

Video: Ukončení a obnovení členství

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.