Slovník pojmů CIS a ČSV

Přehled všech základní pojmů a zkratek, které se vyskytují v CIS a v manuálu.

C

Centrála -

jedná se o sekretariát ČSV, který sídlí v Praze.

Č

ČMSCH -

Českomoravská společnost chovatelů v Hradišťku pod Medníkem (web)

I

IZR -

Integrovaný zemědělský registr při Českomoravské společnosti chovatelů v Hradišťku pod Medníkem

K

KKV -

zkratka pro krajský koordinační výbor

L

LPIS -

Veřejný registr půdy (web)

M

MVP -

Mor včelího plodu

N

Nečlen -

včelař, který není člen ČSV a má na území mateřské ZO včelstva

O

Ochranné pásmo -

Katastr, který spadá do ochranného pásma moru včelího plodu. Tutu informaci definuje Státní veterinární správa (SVS)

OO -

zkratka pro okresní organizaci

OP -

Ochranné pásmo moru včelího plodu

P

PV -

Portál včelařství. Webová aplikace, která zajišťuje efektivní přístup každého člena k informacím, k časopisu a dalším důležitým agendám. 

R

Registrovaný nečlen -

včelař, který není členem ČSV je evidovan u jiné ZO, ale má včelstva na uzemí jiné ZO

Registrovaný včelař -

řádný člen ČSV, který je veden u jiné ZO, ale má včelstva na uzemí jiné ZO

RL -

Registrační list pro ZO nebo OO

Ř

Řádný člen -

včelař, který je členem ČSV a má včelstva na území mateřské ZO

S

SR -

Spolkový rejstřík ČR (web)

SVS -

Státní veterinární správa

SZIF -

Státní zemědělský intervenční fond (web)

Š

Štítek -

označení řádku v tabulkovém výpise. Slouží k vlastnímu označení včelaře, stanoviště apod. Podle štítků je pak možné i filtrovat.

V

VČS -

Výroční členská schůze

VKM -

zkratka pro včelařský kroužek mládeže

Z

ZO -

zkratka pro pojem základní organizace

Zřizovatel včelařského kroužku -

řádný člen ČSV může to být DDM, ZŠ apod, který má pod sebou veden jeden nebo více včelařský kroužků

Zřizovatel VKM -

Zřizovatel VKM je převážně základní organizace, ZŠ nebo nějaké centrum volnočasových aktivit, které může řádat o dotaci 1.D a právní subjektivitu.

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.