Včelstva

Na "Kartě včelaře" v záložce "Včelstva" můžeme přidat, nebo odebrat stanoviště. Provádět úpravy v kartě stanoviště a nahlížet na výsledky vyšetření.

 

Úpravy u stanovišť
Kliknutím na registrační číslo daného stanoviště se nám otevře nové okno "Detail stanoviště", ve kterém můžeme provádět úpravy. Pro změnu katastrálního území zadejte do políčka "Na území ZO" název jiné ZO, kde opět funguje filtrování metodou postupného psaní názvu, kde vyberete z nabídky. Do políčka "Katastrální území" vyberete katastrální území ze seznamu pro příslušnou ZO. Doplníte případné další údaje a uložíte.

 

Nové stanoviště
Na "Kartě včelaře", v sekci "Včelstva" přidáme stanoviště kliknutím na zelené tlačítko "Přidat stanoviště". Poté se nám otevře okno "Nové stanoviště" pro vyplnění potřebných údajů jako je povinné vyplnění registračního čísla chovatele, které si systém hlídá, aby registrační čísla nebyly duplicitní. V případě, že by jsme měli dva členy na stejném katastru a parcele musí mít každý jiné registrační číslo stanoviště jinak nás systém dále nepustí.


Políčko "Na území ZO" udává informaci o tom, kde se včelstva nachází. Pokud se bude jednat o mateřskou organizaci pak stačí doplnit pouze katastr a parcelu. Pokud má včelař včelstva na území jiné organizace, je zapotřebí si v kolonce "Na území ZO" vyfiltrovat správnou Základní organizaci, kde opět funguje filtrování metodou postupného psaní názvu. Poté je nutné zvolit, kdo se o stanoviště bude starat, zda cizí ZO nebo mateřská ZO, případně kdo bude důvěrníkem tohoto stanoviště, pokud používáte důvěrníky pro stanoviště.


Dále pak musíme vybrat na jakém Katastrálním území bude nové stanoviště.  V políčku se nám budou nabízet katastrální území pro danou ZO. kterou jsme uvedli do políčka "Na území ZO". Doplníme další upřesňující hodnoty - číslo a typ parcely, kde se včelstva nachází, způsob chovu a typ úlu. Umístění stanoviště je přená adresa, kde se včelstva nacházejí. Může se jednat o zahradu, les, louku, nebo rybníček, to prosím uveďte do kolonky také. Další potřebnou informací jsou počty včelstev. Celkový počet včelstev může být stejného, i většího počtu oproti počtu včelstev pro dotaci 1D. "Celkový počet včelstev" uvádí celkový počet včelstev na konkrétním stanovišti, za které se pak následně platí členské příspěvky. "Počet včelstev pro dotaci 1D" slouží pouze pro včelstva, která spňují podmínky dotace. Včelstva v ostatních kolonkách jsou pouze informativní pro souhrnné statistiky. Souhrnné statistiky  se nulují vždy k 1.1. příslušného roku. Dotační počet včelstev se nuluje před zahájením nového dotačního období. Počet stanovišť není u včelaře nijak omezen.
Pokud máme vše vyplněno potvrdíme modrým tlačítkem "Uložit".

 

Vyšetření
Na kartě včelaře v záložce "Včelstva", se nám po kliknutí na modré tlačítko "Detail" otevře "Karta stanovišt"ě na staně "Základní". Hned vedle "Základní" je další záložka "Vyšetření", zde najdeme výsledky vyšetření na Varroázu za jednotlivé roky. Zpět na výpis stanovišť se dostanete tlačítkem "Zpět na kartu včelaře" v pravé části obrazovky. V případě, že je včelař u nás jen registrován a o stanoviště se stará mateřská ZO, máte možnost všechny údaje pouze prohlížet.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.