Přidat člena z jiné ZO

Je možnost přidat člena z jiné ZO a nečlena abychom ho mohli zahrnout do Žádanky o vyšetření. Nejprve vytvoříme Novou žádanku o vyšetření. Pokud použijeme tlačítko Uložit bez odeslání, tak se nám nová žádost o vyšetření objeví na seznamu žádostí o vyšetření a můžeme přidat včelaře mimo ZO použitím tlačítka Přidat členy mimo ZO na řádku naší žádosti.

Nebo pro uložení žádanky můžeme použít tlačítko Uložit a přidat členy mimo ZO, následně se otevře okno pro přidání včelařů mimo ZO.

 

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.