Přihlášení do systému

Do vyhledávače si zadáme stránku cis.včelarstvi.cz, která nás přesměruje na hlavní informační systém. Na této stránce se přihlásíte pomocí e-mailové adresy a příslušného hesla, které vám byla přidělena. V případě, že by jste přihlašovací údaje nevěděli kontaktujte prosím technickou podporu.

 

 

Po úspěšném přihlášení zde vidíme informativní nástěnku, která obsahuje sekce - Uživatelé, Členové, Stanoviště, Dotace a příspěvky, Vzdělávací akce, Nastavení ZO, Statistiky, Úložiště. Odkazy na Systémové informace, Nápovědu, Časté dotazy a Profil, kde si můžete zvolit roli. Pod názvem ostatní se otevře rolovací menu s dalším výběrem. Dále je na hlavní stránce přehled anket, aktuální stav organizací, blížící se jubilea a nejnovější události, které budou obsahovat zprávy ze sekretariátu, nebo o umístění včelstev na území ZO. 

 Video: První přihlášení do systému ČSV

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.