Změny v systému

 

Výpis všech změn v systému CIS.

20.2.2024

Na Portál včelaře přidána nová dlaždice a odkaz  "Coloss - monitoring".

15.02.2024

Nové logo na stránkách ČSV.

14.02.2024

Oprava zobrazení členských příspěvků za včelstva.

14.02.2024

Systém vygeneroval dokument Výpis vrácené dotace - oprava generování.

14.02.2024

Při vytváření registračních listů se automaticky předvyplní údaje z funkcí ZO a OO.

14.02.2024

Doplněny odkazy na výplatní seznamy na dotaci 1D.

14.02.2024

Změna tiskopisů - přehledy dotací a předpis příspěvků.

14.02.2024

Přidána role pro správce kroužků VKM, která má k dispozici seznam "Děti na ZV".

23.01.2024

Zadávání kol Zlaté včely.

23.01.2024

Pro pořadatele Zlaté včely zjednodušena administrace dětí u kroužků VKM pro oblastní kola ZV.

19.01.2024

ZO má limit 24 hodin na změnu v podání PDF dokladů o výplatách dotace 1.D.

31.01.2024

Vedoucím VKM přidána záložka Komise VKM s kontakty na předsedu a členy komise pro práci s mládeží.

30.01.2024

Vedoucím VKM přidán výpis oblastních kol ZV včetně kontaktů na příslušné osoby.

7.11.2023

Možnost přidat více přednášejících na prezenční listinu vzdělávací akce.

17.10.2023

Do Portálu včelaře přidána nová položka v menu "Slevy pro členy".

6.10.2023

Ve filtru pro porovnání žádosti o dotaci přidána možnost "Chybí hlášení v IZR".

4.10.2023

Přidání proměnných do včelařských kroužků mládeže.

20.9.2023

Spuštění portálu včelařství pro členy ČSV.

29.8.2023

Úprava obnovy člena z ukončených včelařů.

29.8.2023

Zablokování možnosti zadat dotaci 1.D v ZO pro včelaře, který nemá zaplacen členský příspěvek na sekretariátě.

29.8.2023

Změna výpočtu příspěvku pro OO.

29.8.2023

Změna procesu zpracování dotací 1.D pro nečleny. Nečlenové nově zůstávají v ZO, v období vyřizování dotací nemůže ZO  editovat nečleny. Dotaci pro nečleny vyřizuje sekretariát. Po období vyřízení dotace odblokuje sekretariát nečleny a ZO je může opět editovat.

29.8.2023

Úprava statistiky - rozšíření formuláře i hromadné editace, nad položky v hromadné editaci doplnění vysvětlivek.

24.07.2023

V kartě ZO, záložka Platby:
- Přidán QR kód na platbu do PDF
- Vedle tlačítka PDF bylo přidáno tlačítko s QR ikonou pro zobrazení QR kódu.

 

21.07.2023

Změna ukončení včelaře ke konci roku, nebo přechod řádného člena na neorganizovaného.

21.07.2023

Úprava formuláře pro chovatele matek na základě požadavku SZIF.

21.07.2023

Úprava prezenční listiny pro vzdělávací akce dle požadavků SZIF.

21.07.2023

Pro OO a KKV bylo zakzáno editace Názvu organizace a IČ.

16.06.2023

Při přisunu včelaře k jiné ZO dojde k odebrání všech funkcí v původní ZO.

16.06.2023

Umožnění vkládání souborů ODT do zápisu schůziu ZO a OO.

15.06.2023

Pevné zobrazení ankety a jubilei na pravé straně nástěnky.

13.01.2023

Výplata dotace

SZIF automaticky částky zaokrouhluje, ne jako sumární částku, ale jako každou částku u jednotlivého včelaře. Správnou částku požadované dotace se tedy nikdy není možné dopočítat. 

01.01.2023

 Export výplatního seznamu 1.D - důvěrníci bude k dispozici v průběhu tohoto týdne.

26.10.2022

Nově se aktualizoval kontaktní formulář na technickou podporu CIS, při zadání chybné e-mailové adresy, systém bude hlásit chybu.

24.10.2022

Členský příspěvek pro sekretariát pro rok 2023 se skládá z příspěvku za člena ve výši 300 Kč a příspěvku za jedno včelstvo 16 Kč. V případě, že je včelař bez včelstev hradí členský příspěvek 300 Kč a za jedno včelstvo 16 Kč.Další příspěvky se již týkají ZO. Všechny příspěvky najdete v CIS.

22.10.2022

Vedoucí VKM je nově možnost odebrání dítěte v průběhu roku ze včelařského kroužku.

 

20.10.2022

Proběhla oprava čísla bankovního účtu, které je uloženo u dotace 1.D.

 

18.10.2022

Nově se u role ZO přidala možnost filtrování podle důvěrníků v souhrnné statistice. 

 

16.10.2022

Nově se u role ZO v kartě stanoviště záložka seznam léčiv zpřístupnil seznam pouze pro čtení. Obsahuje sloupce: Název, Balení, Hmotnost, Cena, Dotovaná cena.

14.10.2022

Nově se u role ZO a OO v kartě vzdělávací akce provedla změna v souhrném přehledu přednášek, konkrétně se odstranili sloupce: Přednáška, seminář a kurz.

12.10.2022

Nově se u role ZO a OO v kartě vzdělávací akce přidala záložka ,,všichní přednášející''. 

10.10.2022

Nově se u role VKM v taulce prezenční listiny snížil počet volných řádku na dopsání dětí z 10 na 3.

07.10.2022

Nově se u kroužku přidala možnost nastavit zda časopis půjde na vedoucího kroužku nebo na konkrétní adresu.

Zasilácí adresa časopisu s hodnotami: Nezasílat, Adresu VKM, Adresa vedoucího VKM

05.10.2022

Nově se pro roli VKM přidala záložka nástěnka, kde se boudou zobrazovat zprávy pro VKM.

03.10.2022

Nově se do CIS přidala možnost změnit zřizovatele na kroužek.

01.10.2022

Nově se u Kroužků přidala aktualizace. Nyní se u ukončených kroužků nezobrazí Zřizovatel. 

26.09.2022

Nově se u Kroužku přidala možnot exportu školínch roků na základě filtrování, pomocí modrého tlačítka ,,Exportovat''.

23.09.2022

Nově se u role OO aktualizoval formulář pro vytvoření nové členské schůze, v poslední kolonce nyní najdete ,,Usnesení''. Slouží pro kolektivní rozhodnutí schůze.

18.09.2022

Nově se u role ZO, v záložce členské příspěvky přidala tabulka: Historie členských příspěvků za jednotlivé roky

15.09.2022

Nově se na kartu včelaře v Základních informacích přidali tyto checkboxy:

  • Požadavek podal po termínu a datum odevzdání
  • Podal Čestné prohlášení o podporu deminimis přes Portál farmáře SZIF
Načítání produktů...

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.