Změny v systému

 

Výpis všech změn v systému CIS.

12.04.2024

V CIS evidujeme členy, kteří mají více jak 100let.

12.04.2024

Na Portál včelaře přidáno do levého menu - Časopis, Pojištění a Svépomocný fond.

11.04.2024

Na Portál včelaře přidán odkaz na IZR pro zadání počtů včelstev.

11.04.2024

Na Portálu včelaře přidána sekce Požadavky na léčiva a jejich zpracování v ZO / OO / SZIF / Veterina. 

10.04.2024

Do prezenční listiny u kroužků - rozšíření tabulky schůzek a validace schůzky.

10.04.2024

Optimalizace rychlosti výpisu členů a stanovišť.

10.04.2024

Při přidání dětí do ZV povinnost zadávat typ školy ročník.

10.04.2024

Pro vedoucího VKM při vytvoření kroužku přidána možnost zkopírovat děti z předešlého roku.

10.04.2024

Do prezenční listiny schůzky včelařského kroužku přidán sloupec s věkem člena v den konání schůzky.

10.04.2024

Upraven systém výplat pro přednášející ve vzdělávacích akcích dle nového zákonníku práce.

10.04.2024

Vytvořen systém registrace dětí do ZV, nastaveny temíny registrací. Pro pořadatele vytvořena možnost spravovat své kolo ZV.

10.04.2024

Včelaře bez platné registrace v IZR nelze zahrnout do Žádanky léčiv.

9.04.2024

Připravili jsme funkci LPIS u stanoviště včelstva v CIS i na PV a manuál.

24.03.2024

Do Portálu včelaře byly přidány informace o pojištění členů.

21.03.2024

Optimalizace zasílání časopisů při změně distributora.

21.03.2024

Zřizovateli kroužku povolen vstup na Portál včelaře.

12.03.2024

Vedoucí kroužku mají možnost dostávat zprávy od od správce kroužků.

12.03.2024

Do exportu jmenného seznamu členů VKM přidána hodnota věk člena.

12.03.2024

Upraven text pro odesílání Výkazů majetku.

12.03.2024

Pro zadávání výkazu majetku přednastaven minulý rok.

12.03.2024

Přehled koužků, kdo má nárok na dotaci.

11.03.2024

Do Portálu byly přidány informace o pojištění včelaře.

27.02.2024

Zobrazení historie vyšetření na Portále včelaře.

24.02.2024

Změna generování dávek pro nového distributora časopisu.

23.02.2024

Aktualizace štítku pro včelaře, kteří již používají Portál včelaře.

20.02.2024

Na Portál včelaře přidána nová dlaždice a odkaz  "Coloss - monitoring".

15.02.2024

Nové logo na stránkách ČSV.

14.02.2024

Oprava zobrazení členských příspěvků za včelstva.

14.02.2024

Systém vygeneroval dokument Výpis vrácené dotace - oprava generování.

14.02.2024

Při vytváření registračních listů se automaticky předvyplní údaje z funkcí ZO a OO.

14.02.2024

Doplněny odkazy na výplatní seznamy na dotaci 1D.

14.02.2024

Změna tiskopisů - přehledy dotací a předpis příspěvků.

14.02.2024

Přidána role pro správce kroužků VKM, která má k dispozici seznam "Děti na ZV".

23.01.2024

Zadávání kol Zlaté včely.

23.01.2024

Pro pořadatele Zlaté včely zjednodušena administrace dětí u kroužků VKM pro oblastní kola ZV.

19.01.2024

ZO má limit 24 hodin na změnu v podání PDF dokladů o výplatách dotace 1.D.

31.01.2024

Vedoucím VKM přidána záložka Komise VKM s kontakty na předsedu a členy komise pro práci s mládeží.

30.01.2024

Vedoucím VKM přidán výpis oblastních kol ZV včetně kontaktů na příslušné osoby.

7.11.2023

Možnost přidat více přednášejících na prezenční listinu vzdělávací akce.

17.10.2023

Do Portálu včelaře přidána nová položka v menu "Slevy pro členy".

6.10.2023

Ve filtru pro porovnání žádosti o dotaci přidána možnost "Chybí hlášení v IZR".

4.10.2023

Přidání proměnných do včelařských kroužků mládeže.

20.09.2023

Spuštění portálu včelařství pro členy ČSV.

29.08.2023

Úprava obnovy člena z ukončených včelařů.

29.08.2023

Zablokování možnosti zadat dotaci 1.D v ZO pro včelaře, který nemá zaplacen členský příspěvek na sekretariátě.

29.08.2023

Změna výpočtu příspěvku pro OO.

29.08.2023

Změna procesu zpracování dotací 1.D pro nečleny. Nečlenové nově zůstávají v ZO, v období vyřizování dotací nemůže ZO  editovat nečleny. Dotaci pro nečleny vyřizuje sekretariát. Po období vyřízení dotace odblokuje sekretariát nečleny a ZO je může opět editovat.

29.08.2023

Úprava statistiky - rozšíření formuláře i hromadné editace, nad položky v hromadné editaci doplnění vysvětlivek.

24.07.2023

V kartě ZO, záložka Platby:
- Přidán QR kód na platbu do PDF
- Vedle tlačítka PDF bylo přidáno tlačítko s QR ikonou pro zobrazení QR kódu.

 

21.07.2023

Změna ukončení včelaře ke konci roku, nebo přechod řádného člena na neorganizovaného.

Načítání produktů...

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.