Změny v systému

 

Výpis všech změn v systému CIS.

20.09.2023

Spuštění portálu včelařství pro členy ČSV.

29.08.2023

Úprava obnovy člena z ukončených včelařů.

29.08.2023

Zablokování možnosti zadat dotaci 1.D v ZO pro včelaře, který nemá zaplacen členský příspěvek na sekretariátě.

29.08.2023

Změna výpočtu příspěvku pro OO.

29.08.2023

Změna procesu zpracování dotací 1.D pro nečleny. Nečlenové nově zůstávají v ZO, v období vyřizování dotací nemůže ZO  editovat nečleny. Dotaci pro nečleny vyřizuje sekretariát. Po období vyřízení dotace odblokuje sekretariát nečleny a ZO je může opět editovat.

29.08.2023

Úprava statistiky - rozšíření formuláře i hromadné editace, nad položky v hromadné editaci doplnění vysvětlivek.

24.07.2023

V kartě ZO, záložka Platby:
- Přidán QR kód na platbu do PDF
- Vedle tlačítka PDF bylo přidáno tlačítko s QR ikonou pro zobrazení QR kódu.

 

21.07.2023

Změna ukončení včelaře ke konci roku, nebo přechod řádného člena na neorganizovaného.

21.07.2023

Úprava formuláře pro chovatele matek na základě požadavku SZIF.

21.07.2023

Úprava prezenční listiny pro vzdělávací akce dle požadavků SZIF.

21.07.2023

Pro OO a KKV bylo zakzáno editace Názvu organizace a IČ.

16.06.2023

Při přisunu včelaře k jiné ZO dojde k odebrání všech funkcí v původní ZO.

16.06.2023

Umožnění vkládání souborů ODT do zápisu schůziu ZO a OO.

15.06.2023

Pevné zobrazení ankety a jubilei na pravé straně nástěnky.

13.01.2023

Výplata dotace

SZIF automaticky částky zaokrouhluje, ne jako sumární částku, ale jako každou částku u jednotlivého včelaře. Správnou částku požadované dotace se tedy nikdy není možné dopočítat. 

01.01.2023

 Export výplatního seznamu 1.D - důvěrníci bude k dispozici v průběhu tohoto týdne.

26.10.2022

Nově se aktualizoval kontaktní formulář na technickou podporu CIS, při zadání chybné e-mailové adresy, systém bude hlásit chybu.

24.10.2022

Členský příspěvek pro sekretariát pro rok 2023 se skládá z příspěvku za člena ve výši 300 Kč a příspěvku za jedno včelstvo 16 Kč. V případě, že je včelař bez včelstev hradí členský příspěvek 300 Kč a za jedno včelstvo 16 Kč.Další příspěvky se již týkají ZO. Všechny příspěvky najdete v CIS.

22.10.2022

Vedoucí VKM je nově možnost odebrání dítěte v průběhu roku ze včelařského kroužku.

 

20.10.2022

Proběhla oprava čísla bankovního účtu, které je uloženo u dotace 1.D.

 

18.10.2022

Nově se u role ZO přidala možnost filtrování podle důvěrníků v souhrnné statistice. 

 

16.10.2022

Nově se u role ZO v kartě stanoviště záložka seznam léčiv zpřístupnil seznam pouze pro čtení. Obsahuje sloupce: Název, Balení, Hmotnost, Cena, Dotovaná cena.

14.10.2022

Nově se u role ZO a OO v kartě vzdělávací akce provedla změna v souhrném přehledu přednášek, konkrétně se odstranili sloupce: Přednáška, seminář a kurz.

12.10.2022

Nově se u role ZO a OO v kartě vzdělávací akce přidala záložka ,,všichní přednášející''. 

10.10.2022

Nově se u role VKM v taulce prezenční listiny snížil počet volných řádku na dopsání dětí z 10 na 3.

07.10.2022

Nově se u kroužku přidala možnost nastavit zda časopis půjde na vedoucího kroužku nebo na konkrétní adresu.

Zasilácí adresa časopisu s hodnotami: Nezasílat, Adresu VKM, Adresa vedoucího VKM

05.10.2022

Nově se pro roli VKM přidala záložka nástěnka, kde se boudou zobrazovat zprávy pro VKM.

03.10.2022

Nově se do CIS přidala možnost změnit zřizovatele na kroužek.

01.10.2022

Nově se u Kroužků přidala aktualizace. Nyní se u ukončených kroužků nezobrazí Zřizovatel. 

26.09.2022

Nově se u Kroužku přidala možnot exportu školínch roků na základě filtrování, pomocí modrého tlačítka ,,Exportovat''.

23.09.2022

Nově se u role OO aktualizoval formulář pro vytvoření nové členské schůze, v poslední kolonce nyní najdete ,,Usnesení''. Slouží pro kolektivní rozhodnutí schůze.

18.09.2022

Nově se u role ZO, v záložce členské příspěvky přidala tabulka: Historie členských příspěvků za jednotlivé roky

15.09.2022

Nově se na kartu včelaře v Základních informacích přidali tyto checkboxy:

  • Požadavek podal po termínu a datum odevzdání
  • Podal Čestné prohlášení o podporu deminimis přes Portál farmáře SZIF
13.09.2022

Nově se v detailu stanoviště u včelaře přidal checkbox vedle Počtu na dotaci: Nedodal potvrzení o umístění včelstev.

11.09.2022

Nově se ke katastrům přidala informace o tom, zda se jedná o bílé místo. Tuto informaci najdete v záložce ostatní - přehled katastrů. 

07.09.2022

Nově v kartě včelařkého kroužku se přidala aktualizace, která při zadávání nového člena do kroužku, po vyplnění datumu umožňuje kliknout na klávesnici ,,Enter'', díky tomu systém dohledá děti.

05.09.2022

Nově se do hromadného ověření IZR přidalo na pravo oranžové tlačítko Tisk, které umožňuje seznam členů o dotace vytisknout do pdf. 

03.09.2022

Pro snazší práci jsme pro Vás v porovnání žádosti o dotaci s hodnotami v IZR přidali nalevo filtrování Zobrazit vše, Počet včelstev odpovídá, Počet včelstev neodpovídá. 

01.09.2022

Nově se v CISu u Porovnání žádosti o dotaci pro rok 2022 s hodnotami v IZR zobrazuje význam barev, které jsou použity u jednotlivých včelařů. 

 

09.06.2022

Nově se u role OO a ZO v záložce stanoviště - export vyšetření změnil název sloupce Vyšetření na Typ vyšetření.

07.06.2022

Pro roli OO a ZO lze v anketě volit pouze jednu odpověď. 

05.06.2022

U role ZO se přejmenovala kolonka žádanky na žádanky léčiv od ZO. Přidala se možnost volby podle ZO do globálního filtrování. 

03.06.2022

U role OO je nová změna výpisu vzdělávacích akcí. Zrušili se sloupce Přednáška, Kurz, Seminář, které se přesunuly do nově vytvořené záložky Vzdělávací akce.

01.06.2022
U role OO se nově aktualizovalo pořadí roků u výkazu majetku.

 

 

18.05.2022

Komunikace CIS a IZR Pro zvýšení rychlosti vyřízení dotace 1D připravujeme komnukaci mezi CIS a IZR pro rok 2022. Komumikace pomůže se správností údajů v požadavku na Dotaci 1D.

01.04.2022

Nově se pro roli OO přidala možnost zasílat zprávy na ZO nástěnku i do jejich e-mailových adres.

21.03.2022

Pro registrační listy byl upraven výběr členů kontrolní komise. 

19.03.2022

U dětí je opět nově možnost zaškrtnout, zda má dostávat či nedostávat časopis. 

15.03.2022

Nově se do exportu ''Štítky kroužky 105x35'' přidalo pole k vyplnění adresy vedoucího kroužku a doručovací adresy u člena. 

13.03.2022

Nově se pro roli OO zpřístupnil přehled včelařských kroužků. Přidala se stránka "Přehled podle ZO".

Načítání produktů...

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.