Založení VKM

Informace potřebné k založení včelařského kroužku naleznete na stránkách Českého svazu včelařů v sekci Mládež. Zde naleznete formuláře a pod nimi všechny potřebné informace týkající se vedoucích a zřizovatelů kroužků, založení kroužku, vedení administrativy, získání podpory pro kroužek ve formě dotace a jak o ni požádat. Další informace ohledně včelařských kroužků naleznete na stránkách Středního odborného učiliště včelařského v sekci mládež. V případě dalších dotazů můžete kontaktovat paní Solničkovou solnickova@souvnasavrky.cz

Vedoucí kroužku má po přihlášení do systému k dispozici záložku, Kroužky a školní roky. V záložce Kroužky nalezneme výpis kroužků, které jsou k dispozici pro daného vedoucího kroužku. Můžeme nahlížet do kroužků, které zadává ZO pod kterou kroužek spadá. Všechny informace o kroužku si můžeme prohlédnout po kliknutí na modré tlačítko detail, kde se nám otevře karta včelařského kroužku, neboli Karta včelaře, která nabízí dvě záložky a to Základní údaje o včelařském kroužku a Včelstva. V základních informacích si může prohlédnout informace, které ZO eviduje. Překontrolovat zřizovatele a prohlédnout si informace o stanovištích.
Záložka Včelstva slouží k náhledu základních informací o včelstvech, které spadají pod daný včelařský kroužek.

 

V záložce Školní roky můžete pomocí zeleného tlačítka, Založit školní rok, kde se zobrazí formulář pro výběr kroužku a výběr příslušného školního roku. Po výběru obou hodnot klikneme na modré tlačítko Uložit a základní založení školního roku je hotovo. 
Můžete Exportovat Evidenční list včlařského kroužku.

Po kliknutí na některé z modrých tlačítek Nastavení, Členové, Schůzky, Dotace, se vám otevře Karta kroužku. Zde můžete vybírat z dalších záložek - Nastavení, Členové, Schůzky, Dotace, Soubory.

 

Na záložce Členové můžete vytvořit exporty potřebné pro založení kroužku - přihlášky pro členy, souhlas se zpracováním osobních údajů, přihlášku - zdravotní způsobilost. Vytvoříte export pro tisk jmenného seznamu členů VKM a kontaktní seznam.

 

Video: Kroužky a úložiště

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.