Žádanky léčiv pro ZO

Na Portále včelaře byla spuštěna možnost podání Požadavku na léčiva. 

Člen si na Portále včelaře vyplní svůj požadavek na léčiva a tento požadavek se v ZO přímo zobrazí na seznamu "Požadavky včelařů na léčiva" a ZO ho přímo zahrne do Žádanky. Tím se ulehčí administrativa ZO.

  • Vytvoříte pro jednoho včelaře "Požadavek na léčiva pro včelaře" a to pouze počet kusů, kolik včelař požaduje, bez ohledu na to kolik kusů balení obsahuje. Systém s tím počítá a pro tohoto včelaře přijde jen tolik kusů, kolik požadoval. Po tom co každému včelaři vytvoříte požadavek na léčiva, tepve pak vytvoříte žádanku léčiv pro OO.
  • Nejprve označíte zatržením v check boxu (bílý čtvereček) požadavky, které jste vytvořili jednotlivým včelařům a chcete je mít na žádance, pak se Vám zpřístupní tlačítko "Vytvořit žádanku léčiv".
  • Stisknete tlačítko "Vytvořit žádanku léčiv" a vytvoří se Vám Nová žádanka léčiv, která se otevře v novém okně, kde upravíte objednávaná množství léčiv. Dole bude zelené tlačítko pro její odeslání.
  • Po kontrole odešlete žádanku zeleným tlačítkem "Uložit a předat okresu".

Vytvoření Požadavku:

Zvolíme záložku "Léčiva" ta se nám otevře na stránce - "Požadavky včelařů na léčiva", zde vidíme požadavky na léčiva, které jsme vytvořili v minulosti a které vytvoříme.

 

Pro objednání léčiv zvolíme "Nový požadavek na léčiva pro včelaře", zde vybereme toho včelaře, kterému budeme tvořit objednávku a ze seznamu dostupných léčiv mu vybereme požadovaná léčiva. Při výběru léčiva v posledním sloupci "Požadovaný počet kusů" zadáváte pouze počet kusů z balení, není to počet balení, proto zapíšete jen počet požadovaných kusů bez ohledu na to kolik kusů má jedno balení. Systém sečte počty kusů z jednotlivých požadavků od včelařů. Potvrdíme dole pod seznamem modrým tlačítkem "Uložit". Poté se nám tento nový požadavek zobrazí na seznamu Požadavky včelařů na léčiva.
Zde můžeme po kliknutí na tlačítko "Detail" ještě požadavek upravit, nebo kliknutím na "Odstranit", požadavek smažeme. 

 

Vytvoření žádanky:

Po zapsání všech požadavků na léčiva všem včelařům provedeme výběr požadavků, které chceme mít na nové žádance léčiv. Můžeme zatrhnout vlevo nahoře bílý čtvereček - check box a tím se nám označí všechny "Nové" požadavky, které jsme vytvořili, ty staré "Vyřízené" nebudou označeny. Nebo zatrhneme postupně v bílém čtverečku - check boxu jen ty požadavky, které chceme na novou žádanku. Ty řádky s požadavky, které jsme označili budou modré, to znamená, že jsou zahrnuty do nové žádanky. Po provedení výběru se zpřístupní zelené tlačítko "Vytvořit žádanku léčiv". Pokud má Vaše ZO více než 100 členů a budete tvořit více než 100 Požadavků na léčiva, budete si muset sjet na spodek stránky a změnit stránkování z počtu 100 na více včelařů na jednu stránku.

 

 

Po stisknutí tlačítka "Vytvořit žádanku léčiv" se nám otevře nové okno, kde je seznam - "Nová žádanka léčiv", zde máme sečteny z jednotlivých požadavků počty balení a celkovou cenu. Zde provedeme úpravy pro objednání správných velikostí balení, tak abychom byli schopni rozdělit včelařům léčiva, která nám pro ně přijdou. Např. 3,75 kusů balení zaokrouhlíme na 4 balení. 

 

 

Pod tím vidíme - Léčiva z požadavků včelařů - seznam komu jsme co objednali a celkovou cenu, zde můžeme provét kontrolu. Po provedení úprav, pokud je vše v pořádku, použijte zelené tlačítko "Uložit a předat okresu". Tím se nám nově vytvořená žádanka odešle na OO a uloží se nám na seznam "Žádanky léčiv".

 

Neuvádějte do nové žádanky včelaře s nulovým počtem včelstev, neprojde zadání žádanky. 

Pokud zahrnete do nové žádanky včelaře s neplatnou registrací v IZR, systém Vám dá hlášku: Někteří ze zvolených včelařů nemají platnou registraci v IZR a v hlášce se objeví jejich jména s registračním číslem. Tyto včelaře nelze zahrnout do Žádanky léčiv.

 

 

Na seznamu pro žádanku léčiv je budete mít označeny červeným štítkem a zmizí Check box, takže je nepůjde zahrnout do nové žádanky. Včelaři pak mohou napravit stav svojí registrace v Ústřední evidenci.

 

 

Po odeslání žádanky okresu naleznete žádanku na volbě "Žádanky léčiv" se stavem "Předáno okresu".

 

Pokud Vám okres žádanku vrátí k přepracování, uvidíte ji na volbě "Žádanky léčiv" se změněným stavem na "Nové". Otevřete ji tlačítkem detail, provedete změny a opět zeleným tlačítkem "Uložit a předat okresu" ji odešlete na okres.

 

 Hromadné přidání

Druhým způsobem jak vytvořit Žádanku léčiv je otevřít si záložku "Členové" - "Seznam včelařů", zde vyberete zatržením Check boxu včelaře, které chcete mít na Žádance léčiv. Pak použijete modré tlačítko "Nová žádanka léčiv", otevře se Vám stránka Detail žádanky.

 

Na stránce  Detail žádanky vyberete léčiva a jejich množství, která chcete objednat. Dole máte možnost zapsání poznámky a vidíte zahrnuté včelaře v žádance bez konkrétních léčiv. Na spodu stránky použijete zelené tlačítko "Uložit a předat okresu".

 

Odeslaná žádanka se Vám uloží na seznam "Žádanky léčiv" se stavem "Předáno okresu". Tlačítkem "Detail" si ji můžete otevřít.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.